หลักการทำงานของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์

มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในการระบายความร้อน

มอเตอร์พัดลใแอร์รถยนต์

มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนของรถยนต์ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลสำหรับการขับเคลื่อนระบบพัดลมระบายความร้อน หรือ พัดลมหม้อน้ำรถยนต์ ที่ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานของรถยนต์เลยทีเดียว ชวนทำความรู้จักกับหลักการทำงานของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันเมื่อมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ของเราเกิดข้อบกพร่องขึ้น

ทำความรู้จักกับมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ

มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนพัดลมระบายความร้อนหรือพัดลมหม้อน้ำที่จะอยู่บริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังของหม้อน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องเครื่องรถยนต์ ซึ่งมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นี้จะช่วยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์จากการดึงอากาศผ่านหม้อน้ำสำหรับระบายความร้อนโดยเฉพาะ สาเหตุที่รถยนต์นั้นจำเป็นต้องมีมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ก็เป็นเพราะว่า ในขณะที่เครื่องยนต์ของรถยนต์นั้นทำงานอยู่ จะส่งผลให้เกิดความร้อนสะสม และหม้อน้ำนี้เองที่จะคอยทำหน้าที่ให้เครื่องยนต์เกิดอุณหภูมิที่เย็นลงผ่านการไหลเวียนของสารหล่อเย็นผ่านทางเดินต่างๆในระบบของรถยนต์ แต่ในขณะเดียวกันหากในกรณีที่รถยนต์ของเรานั้นไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่ใดๆ จะส่งผลให้อากาศไม่สามารถไหลผ่านหม้อน้ำสำหรับการระบายความร้อนได้ด้วยตนเอง เราจึงจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นี้ในการเข้าช่วยดึงอากาศผ่านหม้อน้ำสำหรับการช่วยกระจายความร้อนตลอดเวลาถึงในขณะนั้นรถยนต์ของเราจะไม่เคลื่อนที่อยู่ก็ตาม

หลักการทำงานของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์หม้อน้ำ

มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นั้นถูกออกแบบมาให้มีหลักการทำงานที่สอดคล้องกับการทำงานของระบบหล่อเย็นโดยตรง ซึ่งมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์จะทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ของเรานั้นมีอุณหภูมิสูงประมาณ 85 - 90 องศาเซลเซียส และจะทำงานควบคู่กับเทอร์โมสวิตช์ (Thermo Switch) เพื่อให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยหลักการทำงานของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ยังประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้

  • ปรับระดับความเร็วของพัดลมหม้อน้ำ มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์จะสามารถปรับระดับความเร็วของการหมุนพัดลมหม้อน้ำได้ผ่านการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่จะคอยส่งไปยังมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ โดยระดับความเร็วนั้นจะสัมพันธ์กับระดับอุณหภูมิของหม้อน้ำโดยตรง เพื่อที่จะช่วยควบคุมปริมาณลมของพัดลมหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  • เปิด - ปิดการทำงานอัตโนมัติ โดยมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นี้จะสามารถเปิด-ปิดการทำงานของพัดลมหม้อน้ำได้ด้วยการควบคุมของตัวเทอร์โมสวิตช์ (Thermo Switch) ซึ่งโดยปกติแล้วจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องยนต์ของเรานั้นมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 85 - 90 องศาเซลเซียส

 

วิธีตรวจสอบมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ทำงานปกติหรือไม่

เนื่องจากมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นั้นมีความสำคัญอย่างมากในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เราจึงหมั่นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ของเรานั้นทำงานอยู่ในสภาวะปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถตรวจสอบการทำงานปกติของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ได้จากการตรวจสอบพัดลมหม้อน้ำที่อยู่บริเวณห้องเครื่องว่ามีการหมุนที่เป็นปกติหรือไม่ในขณะที่เราสตาร์ทรถยนต์ไว้ถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่หม้อน้ำของเรามีอุณหภูมิสูง และเรายังสามารถตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ได้ด้วยการสังเกตสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งานรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ขึ้นสูงกว่าที่ควรจะเป็น, เกิดเสียงผิดปกติที่ไม่เหมือนเดิมในระหว่างขับขี่, เกิดควันขึ้นที่บริเวณห้องเครื่องในระหว่างที่เราขับขี่อยู่ เพราะสัญญาณเหล่านี้ล้วนบ่งบอกว่าระบบการระบายความร้อนของรถยนต์เรากำลังมีปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายๆปัจจัยในระบบระบายความร้อนและหนึ่งในนั้นคือมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินั่นเอง


เลือกใช้งานมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์คุณภาพสูงจากผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์นั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพัดลมหม้อน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนักเพราะรถยนต์โดยทั่วไปแล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้ว แต่ทว่าหากรถยนต์ของเรานั้นผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลานาน หรือมีอายุการใช้งานที่มากกว่า 10 ปีขึ้น อาจจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ใหม่เสียเพื่อที่จะฟื้นคืนประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมให้แก่พัดลมหม้อน้ำของเรา ซึ่งการเลือกซื้อมอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ใหม่นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จำเป็นต้องพิจารณาเลยคือผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ามอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ของเรานั้นได้รับมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเอง

JNA AIRCON หรือ บริษัท จง เฉวียน อิเล็คทริค จำกัด คืออีกหนึ่งผู้นำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่วนเพื่อประกอบอะไหล่ยานยนต์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น โบลเวอร์แอร์ มอเตอร์แอร์ มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ ชุดพัดลมหม้อน้ำ ภายใต้แบรนด์ JNA AIRCON ที่ให้บริการส่งออกต่างประเทศมากกว่า 60% อย่างเช่นประเทศ ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และอีกมากมาย ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมาแล้วมากกว่า 23 ปี มั่นใจได้เลยว่าวัตถุดิบทุกชิ้นได้รับมาตรฐาน คุ้มค่าทุกการใช้งานอย่างแน่นอน

สั่งซื้อ มอเตอร์พัดลมแอร์รถยนต์ ติดต่อ จง เฉวียน อีเล็คทริค
โทรศัพท์: 02-533-2758
โทรศัพท์มือถือ: 089-449-3470, 097-198-4539
อีเมล: zhongc276@gmail.com