โบลเวอร์แอร์ ซีเอเอ็มซี BLOWER CAMC

รหัสสินค้า : JNA-3322A

ราคา

900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซีเอเอ็มซี รถบรรทุก จีน

24โวลท์ หมุนขวา

ความสูงใบพัดลม 68มม.

ความกว้างใบพัดลม 155มม.